Roos van Leary Test

Resultaat uit vragenlijst

Interpretatie van mijn score

De segmenten in de rechterhelft van de cirkel geven aan in hoeverre je jezelf beschreven hebt als samenwerkend; de segmenten in de linkerhelft als vijandig of tegenwerkend. 

 

De segmenten in de bovenste helft van de cirkel geven aan in hoeverre je jezelf omschreven hebt als dominant; de segmenten in de onderste helft als volgzaam. 

 

Als je veel vragen hebt omcirkeld, dan kan dat duiden op openheid: je bent bereid veel van jezelf te laten zien. Twintig tot dertig vragen omcirkelen, is het gemiddelde. Hoge scores (7, 8) kunnen duiden op een sterke mate van zelfkritiek.

Boven-Samen Leidend

 • Zelfdefinitie: ik ben sterker, beter dan jij; Ik overzie het.

 • Definitie van de ander: jij bent zwak en hulpbehoevend.

 • Relatiedefinitie: jij moet naar mij luisteren.

Samen-Boven Helpend

 • Zelfdefinitie: ik ben evenwichtig, betrouwbaar en sympathiek.

 • Definitie van de ander: jij bent ook evenwichtig en sympathiek.

 • Relatiedefinitie: wij mogen elkaar graag.

Samen-Onder Meewerkend

 • Zelfdefinitie: ik ben vriendelijk, aardig en meegaand.

 • Definitie van de ander: jij bent ook vriendelijk en aardig.

 • Relatiedefinitie: zeg maar wat je wilt; ik ben tot alles bereid.

Onder-Samen Volgend

 • Zelfdefinitie: ik ben zwak en gewillig, ik heb hulp nodig.

 • Definitie van de ander: jij bent steviger dan ik.

 • Relatiedefinitie: jij moet mij helpen en leiding geven.

Onder-Tegen Teruggetrokken

 • Zelfdefinitie: ik doe alles verkeerd, het is mijn eigen schuld.

 • Definitie van de ander: jij bent bedreigend.

 • Relatiedefinitie: bemoei je maar niet met mij.

Tegen-Onder Opstandig

 • Zelfdefinitie: ik ben anders dan anderen, ik heb niemand nodig.

 • Definitie van de ander: jij bent onbetrouwbaar, jij mag mij niet.

 • Relatiedefinitie: verwerp me, haat me maar.

Tegen-Boven Aanvallend

 • Zelfdefinitie: ik ben kwaad, bedreigend.

 • Definitie van de ander: jij bent vijandig en machteloos.

 • Relatiedefinitie: wees bang voor mij.

Boven-Tegen Concurrerend

 • Zelfdefinitie: ik ben beter dan wie ook, ik vertrouw alleen op mezelf.

 • Definitie van de ander: jij bent vijandig en zwak.

 • Relatiedefinitie: kijk naar mij en voel je minderwaardig.

Kritische reflectie

De representatie van mijn score kan ik wel beamen. Ik plaats me vaak in de boven-samen deel van de roos omdat dit simpelweg mijn karakter is. Als ik merk dat anderen de leidende rol op zich wil nemen zal ik me wel onder hem plaatsen zodat iedereen deze functie eens kan beoefenen. Het liefst heb ik de leidende rol maar ik besef meer en meer dat je deze ook best eens doorgeeft.

 

De Roos van Leary beschrijft mij ook aanvallend en dit zal ik zeker niet ontkennen. Ik kan soms een aanvallende houding hebben tegen iemand maar dit zal in mijn geval altijd resulteren tot het samen deel van de roos. De tegen houding zal nooit lang in stand blijven omdat ik besef dat je steeds ‘on good terms’ moet blijven met zoveel mogelijk mensen.