Persoonlijkheidstests

Belbin Test

De teamrollen van Belbin worden gebruikt om sterke en zwakke punten van gedrag op de werkplek te identificeren.

 

 

BigFive Test

De BigFive test is de meest algemeen aanvaarde persoonlijkheidstheorie die tegenwoordig door psychologen wordt gehanteerd. de theorie stelt de persoonlijkheid vast in 5 kernfactoren.

Roos van Leary

De Roos van Leary geeft inzicht om bewust keuzes te maken in actie en reactie. Bij het sturen van gedrag kan je invloed uitoefenen op wat je zegt.